Dây chuyền bằng Sterling silver

Dây chuyền bằng Sterling silver-1 1/2

Tin hết hạn
Sản phẩm có thể đã ngừng giao dịch

:1.350.000 đ
:TP Hồ Chí Minh
:19/12/2018
:6D2BFC

Mr. Thuy

Là thành viên từ 3 năm trước
Click để xem số Gửi email
306-308 Vuon Lai, Tan Phu, TPHCM
  • Gửi mail cho người bán

Nhóm sản phẩm Phụ kiện nam
Loại sản phẩm Phụ kiện khác
Dây chuyền cũ bằng bạc sterling silver như hình.
Dài 55cm.
Vui lòng liên lạc qua đt. Thanks